Споменик природе “Слапови Сопотнице”

Обухватају подручје изворишта реке Сопотнице. Стављено је под заштиту ради очувања морфо- хидролошких вредности које чине четири крашка врела, више извора и седам бигрених тераса преко којих отичу врелски водотоци градећи живописне водоводе и слапове.

Површина споменика природе износи 209,34 ха. Уредбом о заштити Споменика природе “Слапови Сопотнице” (Сл.гласник РС, бр.110/2005 од 12.12.2005.год.) прописане су мере и режими заштите овог природног добра.