Инфо

Важни телефони

Позивни за Србију
+381
Позивни за Пријепоље
033

Железничка станица Пријепоље
033/712-094
Железничка станица Kоловрат
033/781-965

Аутобуска станица
033/712-429

АМС Србије
033/710-079

Такси превоз „С“
033/710-710
Такси превоз „БИС“
033/710-100
Такси превоз „Маxи“
033/710-777

Пошта
033/712-429
Телеком Србија
033/710-000

Бензинска станица НИС
033/710-087
Бензинска станица ЛУKОИЛ
033/712-449

Facebook
WhatsApp
Email